Lấy mật khẩu ứng dụng của gmail để gửi email trên website


vào link  và bật xác thực 2 bước, thêm số điện thoại và email khôi phục

https://myaccount.google.com/security

sau đó vào: https://myaccount.google.com/apppasswords

chọn mục khác  trong phần ứng dụng và ấn TẠO

mật khẩu là 16 ký tự hiện ra


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *