Adobe Photoshop + AI 2020 repack


Tải phần mềm Adobe Photoshop 2020 | Chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp

  • Đây là bản Repack (đã được kích hoạt sẵn) nên bạn chỉ việc cài đặt và sử dụng thôi nhé.
  • Khi cài đặt và sử dụng bạn không cần phải đăng nhập hoặc cài đặt Adobe Creative Cloud nhé
  • Bản này có thể hoạt động tốt ở cả điều kiện online và offline. Nên bạn không phải lo vấn đề “mạng mẽo” nữa nhé.
  • Vì đây là bản cr@ck nên bạn không được Update đâu nhé.

Photoshop

https://drive.google.com/file/d/1otCVhvkV7RvFi386Nz8rTv1HYZJLZIrD/view

AI

https://drive.google.com/file/d/11HzukTmVxoIrILkTXW-wUn3Io_dQNjtg/view?usp=sharing


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *