Marketing phễu funnel và bánh đà flywhell


Bánh đà flywheel là gì? Một hình thức inbound marketing nên vận dụng vào kinh doanh

Triết lý phễu là khách hàng ở đáy phễu

Triết lý bánh đà là khách hàng là trung tâm

thực tế thì mình thấy ý tưởng về bánh đà cũng là từ phễu mà ra, vì từ phễu sẽ có những phễu con.

Nhưng nói ra được những cái như “bánh đà flywheel” thì mọi thứ như rõ ràng hơn, nay nhờ có Ngọc Anh và kinh nghiệm bao nhiêu năm tích góp của hắn mà mình biết được thứ hay ho thế này.

Phải học tập mỗi ngày, từng giờ, từng phút

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *